Poznámky o verzích programů HDAT2


09.01.2023 7.5

NOVINKY:

 - SETUP: přidán parametr 'AHCI allowed speed limit'
  - změnit přípustnou rychlost pro SATA/AHCI řadič
 - nové parametry z příkazové řádky (viz HDAT2 /?):
  /x=12 'vypnout testovací LOG'
  /x=13 'povolí INT13h IDENTIFY DEVICE' (toto může padat!)
  /U=x 'časový limit detekce AHCI WAIT timeout' v x-milisekundách

OPRAVY:

 - lepší detekce zařízení pomocí INT13h (USB)
 - chyba kontrolního součtu pro ACPI revizi 0
 - SMART chyba pro NVMe
 - detekce na všech AHCI portech

ZMĚNY:

 - nový vzhled pro SMART Pending Defects log (0Ch)
 - parametry z příkazové řádky pro vypnutí detekce /D (viz HDAT2 /?)
 - zastaralá položka 'File system menu' není dostupná z důvodu práce na nové verzi

OMEZENÍ:

 - pro boot DOS musíte v BIOS nastavit CSM/legacy boot místo UEFI

28.09.2021 7.4

NOVINKY:

 - nový vzhled pro 'Overview of hidden areas'
 - přidány nové chybové zprávy
 - nová verze COOKBOOK 2.0

OPRAVY:

 - reset uplynulého času pro 'SCT Write Same'
 - odstraněno zdvojení znaku obrácené lomítko v cestě souboru,
  když je program spuštěn z kořenového adresáře
 - chyba přetečení při nastavení ACPI na některých PC
 - Accessible Max Address (AMAX):
  - chyba čtení kapacity u některých zařízeních
  - chyba nastavení nové kapacity
 - povel 'SET MAX UNLOCK'
 - chyby po uložení logu detekce

ZMĚNY:

 - SCT Write Same: místo vzoru výplně 'HDAT' použita hodnota 0000h
 - SECURE ERASE: přidána zpráva 'ERASING IN PROGRESS'

OMEZENÍ:

 - pro boot DOS musíte v BIOS nastavit CSM/legacy boot místo UEFI

07.07.2021 7.3

NOVINKY:

 - uložení BIX souboru: velikost SMART logů je omezena na 2048 stránek (1 MB)
 - demo verze: rozšíření volby /G=<jméno souboru> pro výběr BIX souboru;
  s jednoduchou volbou /G bez parametrů se zobrazí seznam BIX souborů,
  přičemž si snadno můžete vybrat BIX soubor ke zpracování
 - detekce BEER/PARTIES záznamu je nyní povolena i mimo demo verzi se souborem BEER.BIN;
  'Hidden area menu - Detect BEER record', pro více detailů viz
  Boot Engineering Extension Record (BEER)
  Protected Area Run Time Interface Extension Services (PARTIES)

OPRAVY:

 - Test VERIFY/WRITE/VERIFY s přístupem INT 13h může způsobit ztrátu dat!
  - testy používající INT13h s povely VERIFY a WRITE jsou nyní vypnuty

ZMĚNY:

 - nové podmínky chyb a zpráv pro testy s funkcí COMPARE
 - SMART attributy

OMEZENÍ:

 - pro boot DOS musíte v BIOS nastavit CSM/legacy boot místo UEFI

24.04.2021 7.2

NOVINKY:

 - SMART:
  - aktualizace výpisu pro log IDENTIFY DEVICE Data (30h)
   - nová stránka 09h logu 30h pro ZAC zařízení
  - nový Sector Configuration log (2Fh)
 - aktualizace metody detekce SMR disků (program nepoužívá seznam disků)
 - HDAT2WDEM.EXE demo verze pro Windows 32/64-bitů,
  testováno na Windows XP/32, Windows 7/64, Windows 10 32/64
 - SHOW_SCRW.EXE verze pro Windows 32/64-bitů
 - parametr pro použití sense data (ASC/ASCQ) zpráv;
  default zapnuto pokud sense data feature je podporována a povolena
 - SATA disk s 512e sektory lze převést na 4Kn formát a naopak,
  pokud je podporováno viz 'Commands menu - SATA commands - Set sector configuration',
  testováno na disku Western Digital Ultrastar DC HC550
  (je to podobné jako Seagate Fast Format)
  Pozor! DOS neumí boot v systému s diskem se 4K logickými sektory.

OPRAVY:

 - reset nastavení programových parametrů na default hodnoty
 - mnoho dalších chyb

29.12.2020 7.1

NOVINKY:

 - SMART:
  - nové logy SATA NCQ Non-Data log (12h),Pending Defects log (0Ch),
   Sector Configuration log (2Fh)
  - aktualizace atributů
  - nové setup parametry pro SMART logy
 - nový parametr pro omezení počtu SMART log stránek pro čtení a uložení

OPRAVY:

 - pokračování při ACPI chybě
 - chyba v SMR detekci
 - chyba AHCI52 v NVMe detekci
 - ukončení SCT povelů nefungovalo
 - SMART IDENTIFY DEVICE Data (30h): výpočet 'Logical Sector Offset'
 - chyba při použití nepodporovaného PIO MULTI
 - ztráta nastavení parametrů po testu 'access timer'
 - SMART Device Statistics Log (04h),IDENTIFY DEVICE Data (30h):
  - nepodporované stránky logu nejsou prázdné (např. některé Samsung SSD disky)
 - SMART 'Dump of LOG pages':
  - parametry pro počty stránek a čísla stránky ke čtení jednotlivých stránek logu
  - velikost dumpu
 - chyba 'access violation' v detekci CPU/Timer a v ASPI pro SCSI
 - chybná detekce podpory TRIM v DCO modify
 - SECURE ERASE pro PATA disky

ZMĚNY:

 - v demo verzi HDAT2 je vypnut CPU timer

02.05.2020 7.0

NOVINKY:

 - přidána detekce NVMe zařízení; testovaná NVMe zařízení:
  SK hynix BC501 HFM256GDJTNG-8310A
  WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006 (SanDisk)
  Samsung SSD 960 EVO 250GB
  Samsung MZVLB256HAHQ-000H1
  Intel NVMe SSDPEKKF256G86
 - není implementováno/testováno NVMe zařízení:
  - změna features
  - podpora directives
  - počet aktivních namespaces omezen na 256
  - test VERIFY (pouze pro NVMe 1.4)
 - detekce ACPI je pro přístup PCIe extended configuration space
  (4 KB na slot) mimo PCI pouze;
  vypnutí detekce ACPI nemá vliv na funkce programu,
  to znamená, že ji můžete vypnout
 - jednoduchá detekce SMR zařízení
  viz Device data menu - Device data and Magnetic recording
 - pro náhled dump přidáno 128-bitové slovo
 - tři nové parametry z příkazové řádky (viz HDAT2 /?):
  /x=10 disable detect messages except errors (not allowed with /P)
  /x=11 set test mode 'BLOCK MODE' (default 'SECTOR MODE')
  /x=12 disable test log (default 'FILE')
 - do HDAT2DEM.BIX přidán záznam pro NVMe SK hynix

OPRAVY:

 - zápis horní řádky pro demo program
 - vylepšené zpracování a odchycení chyb access violation
 - vypnuto čtení INT 13h Read Identify z důvodu chybějící BIOS podpory
  a volání přerušení způsobuje mnoho zastavení programu
 - v případě, kdy SET MAX přečte 0 sektorů, je zrušeno nastavení;
  zkuste totéž v IDE/ATA legacy módu (hdat2 /d=12)
 - nastavení počtu sektorů pro test 'Create UNC sectors'

29.08.2019 6.6

NOVINKY:

 - nová verze BBBFh souboru HDAT2DEM.BIX
 - pro budoucí NVMe zařízení přidána detekce ACPI a čtení ACPI tabulek

OPRAVY:

 - výpočet hodnot pro SSD SMART atributy 225,241,242
 - chyba, když na AHCI portu 0 je zařízení detekováno jako UNKNOWN zařízení

ZMĚNY:

 - vylepšeno ovládání pro SECURE ERASE a CAPTIVE self-testy v ATA a AHCI módu
 - změna vstupního parametru /D pro vypnutí některých typů detekce
  (např. parametr /D=ALL změněn na /D=0)
 - vylepšené výpisy pro testy, které používají SMART logy
 - mnoho nastavení/změn pro přípravu nového NVMe přístupu (možná další verze)

23.03.2019 6.5

NOVINKY:

 - nové testy:
  1. SMART test, který používá SMART logy:
   menu 'Detect bad sectors menu - Detect using SMART error logs'
   menu 'Detect and fix bad sectors menu - Fix using SMART error logs'
  2. 'WRITE/READ/COMPARE host buffer'
 - nový řádkový parametr '/d=1'pro vypnutí CPU časovače

OPRAVY:

 - chyba v AHCI módu pro SECURE ERASE a CAPTIVE self-testy
 - zobrazení data a času po půlnoci (většinou během testování)
 - pozice kurzoru po zobrazení nápovědy nebo chybové obrazovky
 - přepínání přenosových módů mezi PIO/DMA
 - SMART polling time pro extended self-test
 - ukládání SCT dat do BIX souboru

ZMĚNY:

 - mnoho změn pro SMART chybové logy 01h,02h,03h (detekce prázdných logů apod.)
 - přidána volba pro uložení textového nebo binárního dumpu do souboru
 - změna nastavení pro test 'Detect with READ/READ/COMPARE'

20.07.2018 6.4

OPRAVY:

 - SMART log 'SATA Phy Event Counters (11h)' vždy vrátil chybu
  'invalid counter size 1'
 - v demo verzi chyba čtení SMART logu 'Device Statistics Log (04h)'

28.06.2018 6.2

OPRAVY:

 - chyba při přidání/přepsání výstupního souboru HDETECT.TXT s parametrem 'hdat2 /L'
 - uplynulá doba při dosažení 24 hodin, nyní se zobrazí dny
 - chyba SMART atributu teploty pro záporné hodnoty

08.06.2018 6.2

NOVINKY:

 - nový parametr pro oddělení HEX/BIN čísel
  default je povolen se znakem '|'
  HEX (hexadecimal) číslo 12345678h ise zobrazí jako 1234|5678
  nebo v BIN (binary) formátu 00010010|00110100|01010110|01111000
 - nový SMART atribut 245/F5h 'Max Erase Count/SSD Life Left'

ZMĚNY:

 - změna názvu pro SMART atribut 232/E8h

OPRAVY:

 - chybějící zobrazení názvu menu v horní řádce
 - testy se dvěma nebo více funkcemi:
  když byl překročen počet logovaných záznamů, po stisknutí 'N'
  program přesto pokračoval v logování záznamů během testování
 - testy s funkcí WRITE:
  v určitých situacích na konci intervalu testovaných sektorů (většinou na konci disku)
  došlo k zobrazení mylné chyby se zprávou 'Address mark not found'

12.05.2018 6.1

NOVINKY:

 - nový parametr pro oddělení tisíců, default ',';
  číslo 123456789 se zobrazí jako 123,456,789
 - podpora pro diskové kapacity do 9.44 ZB (Zettabytes) = 8 ZiB (Zebibytes);
  je to 1 miliarda terabytů
 - pro testy experimentálně přidána doba běhu, odhadovaná doba (ETA) a přenosová rychlost

OPRAVY:

 - ukládání chybové obrazovky: chybové zprávy byly přepsány
 - opravena chyba ukládání souboru na médium typu read-only
 - opravena chyba přetečení v definici uživatelských testů
 - opravena chyba výpisu čítačů chyb při ping-pong testu

27.12.2017 6.0 beta 7

OPRAVY:

 - oprava uložení chybové obrazovky kdy chyběly debug řádky
 - odstraněn debug kód

23.12.2017 6.0 beta 6

NOVINKY:

 - AHCI testy pro ATA/SATA zařízení jsou otestovány O.K.
 - AHCI testy pro ATAPI/SATAPI zařízení (CD, DVD) nejsou zatím plně otestovány
  (funkce READ je O.K., VERIFY není zatím plně otestována)  

 - pro Pentium a novější CPU s podporou RDTSC je dostupný CPU timer (časovač);
  standardně je tento časovač pro každý test vypnutý,
  pro jeho nastavení jej musíte nejprve povolit a stisknout SETUP klávesu 'S':
  Access timer   : enabled/disabled
  Access timer unit : milliseconds/microseconds
  Access timer limit: 0 ms
  - stisknutím SETUP klávesy se zjistí max. doba přístupu pro vybraný test
  - test s hodnotou 0 bude do logu zaznamenávat přístupovou dobu pro každý blok/sektor
   jako 'překročena/exceeded'

 - standardní výstup logu testování záleží na typu boot média:
  - pro read-only je nastaven na RAM (paměť),
  - pro zapisovatelné médium s FAT systémem je nastaven výstup do souboru,
  (to je doporučeno v případě, že používáte bootovací FAT zařízení);
  v demo verzi pro Windows můžete log uložit i pro NTFS

 - v 'Dump device sectors' nyní můžete obsah dumpu uložit do souboru

 - security menu otestováno v AHCI módu

 - nový SMART Rebuild Assist log (15h)

ZMĚNY:

 - menu pro tisk je zrušeno
 - vylepšena procedura v menu 'Auto remove hidden areas'

OPRAVY:

 - opravena chyba pro dump IDENTIFY DEVICE
 - opraveno prohlížení SMART Streaming Performance log
 - opraveno nastavení LBA pro prohlížení HPA/DCO oblasti

BETA (ZATÍM NETESTOVÁNO):

 - testy pro ATAPI/SATAPI zařízení (CD, DVD) v AHCI módu nejsou zatím otestovány

VÝJIMKY:

 - pro boot DOS musite v BIOS místo UEFI nastavit CSM/legacy

- Omezení pro verze 6.x:
 - pouze 32-bit AHCI
 - AHCI Port-Multiplier není podporován

- Omezení pro verze 5.x:
 - zařízení jsou detekována pouze na prvních portech řadiče 0-3

10.06.2017 6.0 beta 5

NOVINKY:

 - podpora detekce v AHCI nebo IDE/ATA legacy módu
 - 32-bitová podpora AHCI pro pevné disky a CD
 - nové default přístupy AHCI_DMA, AHCI_PIO, AHCI_ATAPI pro AHCI mód
 - nové menu volby pro PCI a AHCI data
 - nový přepínač '/D=ALL' spustí program v módu řadičů;
  můžete detekovat všechna zařízení nebo pouze PCI řadiče a potom
  detekovat zařízení jenom na jednom PCI řadiči
 - pro SMART logy jsou jako default použity povely GPL DMA READ/WRITE
 - přidány nové SMART atributy 243 a 244

OPRAVY:

 - opraveno mnoho chyb a snad nevytvořeny žádné další
 - SCT menu: opravena obrácená logika v popisu nastavení bitů (volatile vs. non-volatile)
 - SMART atributy když chybí threshold atributy (např. SanDisk)
 - chyba při nastavení nové LBA hodnoty pro 'Accessible Max Address menu' v AHCI módu

ZMĚNY:

 - nový parametr '/D=ALL' povolí detekci zařízení na jednom řadiči
 - jestliže program spustíte s parametrem '/d=7' (vypnutí AHCI):
  a) jeli AHCI řadič v AHCI módu program se pokusí jej nastavit do IDE/ATA legacy módu,
   ale toto je možné pouze jestli SATA řadič podporuje legacy rozhraní;
   některé SATA řadiče podporují pouze AHCI mód
  b) jeli AHCI řadič v IDE legacy módu program jej použije (beze změny)

 - jestliže program spustíte bez parametru '/d=7' (vypnutí AHCI):
  a) jeli AHCI řadič v AHCI módu program jej použije (beze změny)
  b) jeli AHCI řadič v IDE legacy módu program se pokusí jej nastavit do AHCI módu,

 - každá změna módu řadiče provedená programem se ztratí po restartu,
  tyto změny nemají vliv na nastavení v BIOSu
 - pro více informací o AHCI během detekce použijte parametr '/p'

BETA (ZATÍM NETESTOVÁNO):

 - netestováno v AHCI módu:
  - security menu
  - některé testy nejsou plně vyzkoušeny

30.04.2017 6.0 beta 4

NOVINKY:

 - 32-bitová podpora AHCI pro pevné disky a CD zařízení
 - opraveno mnoho chyb a doufám, že další nebyly vytvořeny
 - nové menu volby pro informace o PCI a AHCI
 - nový přepínač '/D=ALL' spustí program v módu řadiče;
  můžete detekovat všechna zařízení nebo pouze PCI řadiče a potom
  detekovat zařízení na jednotlivém PCI řadiči

BETA:

 - co není otestováno v AHCI módu:
  security menu
  testy zařízení nejsou plně otestovány

11.12.2016 5.3

OPRAVY:

 - opravena chyba v 'Accessible Max Address menu'

10.07.2016 5.2

NOVINKY:

 - nové CTRL menu při stisknutí klávesy CTRL/ALT
 - SMART:
  - nový log IDENTIFY DEVICE Data (30h)

OPRAVY:

 - opraveno:
  - SMART menu:
   - nastavení RAW hodnot pro atributy
  - nastavení pro výstupní soubor HDETECT.TXT při zadání parametru /L
  - chyba CDB dat v demo souboru HDAT2DEM.BIX

BETA:

 - každá položka menu v beta verzi má na konci jména text 'BETA'
 - je-li dostupná vlastnost 'Accessible Max Address Configuration feature set'
  objeví se nové menu 'Accessible Max Address menu BETA'

18.11.2015 5.1

NOVINKY:

 - ve SMART/SCT menu přidána nová položka 'Read Long Sector Access'
  přestože tato SCT vlastnost je nyní zastaralá;
  položka 'Write Long Sector Access' není zatím implementována
 - na SCT Status stránce přidána nová položka 'SMART status'
 - v SCT and Read Log menu je nyní dostupná klávesa 'S'
  pro 2 parametry 'READ/WRITE LOG command'
 - jedno zařízení v RAID může být nyní detekováno jako SCSI zařízení přes Ext.INT13h
 - menu 'Device information menu':
  - pro DVD/BD nová položka 'Read Disc Structure' (Read TOC je pouze pro CD)
  - pro SCSI nová položka 'Diagnostic pages'
 - pro SCSI disky a ATAPI zařízení přidán nový parametr 'CDB size'
  Command Descriptor Block (CDB) = 6,10,12,16,32-bytes
  (CDB pro 16/32-bytů není zatím otestováno)
 - Security menu - Erase unit:
  - přidán ukazatel (čítač) času pro 'secure erasing'

ZMĚNY:

 - změněno přiřazování čísla zařízení pro INT13h
 - default přístup k zařízení změněn z Ext.INT13h na ATA MULTI PIO
  kvůli problémům s přiřazováním čísla zařízení pro INT13h,
  zvláště pro zařízení v RAID
 - v SET MAX Address menu:
  - odstraněna položka 'BIOS limit'
  - malé změny v designu
 - ve SMART menu:
  - provedeny změny chybových zpráv,
  - přidány atributy pro SSD OCZ,
  - aktualizován výpis SMART atributů,
  - atribut 220 Disk Shift již není kritický
  - aktualizace Power Conditions log 08h
 - mnoho vylepšení pro výměnné (removable) zařízení
 - změny ve SMART logu 'SATA NCQ Command Error (10h)'

OPRAVY:

 - opraveno:
  - chyba pro řádkový parametr '/M'
  - View/Search device: chyba délky hledaného řetězce delší než 255 znaků
  - SCT Feature control: chyba v nastavení pro nové hodnoty
  - některé drobné chyby pro čtení/zápis BIX souborů
  - logická chyba ve výsledcích SCSI Self-test log 10h
  - SMART menu:
   - nastavení atributů 5,196 pro Fujitsu disky
   - změna zpracování atributu 203
  - povel Idle v ATA commands menu
  - vstup z klávesnice pro znak ALT+224 (E0h)
  - nastavení 4K velikosti bloku pro RBC/USB zařízení
  - pro ASPI testy chybělo naplnění pro výstupní buffer
  - nastavení pro SCSI default self-test

BETA:

 - každá položka menu v beta verzi má na konci jména text 'BETA'
 - je-li dostupná vlastnost 'Accessible Max Address Configuration feature set'
  objeví se nové menu 'Accessible Max Address menu BETA'

16.12.2013 5.0

NOVINKY:

 - SMART menu
  - pro 'Read Attribute Data' přidána zpráva 'Sectors count unit'
   o počtu sektorů v jednotkách logických sektorů;
   to je důležité pro disky se 4K sektory jak např. interpretovat
   počet vadných sektorů
   - disk s 512 B sektory: Sectors count unit = 1 logical sector(s)
   - disk s 4096 B (4K) sektory: Sectors count unit = 8 logical sector(s)
  - pro 'Read Attribute Data' přidána volba 'D: Details:ON/OFF'
   k zobrazení dodatečných informací pro některé atributy
 - ATA commands menu
  - nová položka 'Set multiple mode'
 - pokud se objeví chyba 'Page Fault' zkuste spustit program pomocí HDAT2x.BAT;
  použije se HX DOS extender místo standardního CWSDPMI

ZMĚNY:

 - několik malých změn v Auto remove HPA/DCO areas
 - Tests menu
  - přidáno varování ohledně použité funkci WRITE (ztráta dat)
  - odstraněn test SEEK (povel SEEK je zastaralý)
  - rozšířena kontrola nastavení testů
  - v testu powerful test při prvním výskytu chyby porušení paměti
   ('data buffers are different') byla přidána varovná zpráva s možností
   přerušit nebo pokračovat v testu
 - View/Search menu
  - nový vyhledávací nástroj

OPRAVY:

 - opraveno:
  - datum a čas se neaktualizoval po půlnoci
  - reset AHCI módu do legacy (IDE) módu
   - pro AHCI řadiče po přepnutí z AHCI do IDE módu nechodilo testování
    a prohlížení sektorů
  - powerful test: v případě chyby (vadného sektoru) nebyl datový buffer
   naplněn podle zvoleného vzoru, ale binárními nulami

25.12.2012 4.9.3

 - opravena chyba zobrazení kapacity v 'Device menu'

15.12.2012 4.9.2

 - opraveny chyby v procedurách AHCI

13.12.2012 4.9.1

 - opravena chyba v proceduře pro změnu AHCI módu

10.12.2012 4.9

NOVINKY:

 - nový vstup pro heslo v HEX znacích
 - podpora pro francouzskou (AZERTY), německou (QWERTZ) a US (QWERTY) klávesnici

ZMĚNY:

 - nový kód pro parametry z příkazové řádky
 - demo program: změna zobrazení testů
 - nová verze DPMI provider

OPRAVY:

 - opraveno:
  - detekce zařízení PATA CD jako PATAPI místo SATAPI
  - Device information: výpočet pro SATA 'Current signalling speed'
  - SMART uložení atributů: přidána řádka s popisy

04.08.2012 4.9b1

NOVINKY:

 - Device tests menu:
  1. všechny testy jsou nyní povoleny
  2. můžete si vytvořit 5 vlastních testů
  3. opatrně, je to beta!
 - Commands Menu:
  1. nový povel 'Dump WD password' - funguje pouze na některých modelech
   Western Digital, pokud funguje potom zobrazí moduly s uloženým heslem
   user a master
  2. nový ATA povel 'Execute device diagnostic'
 - SMART Menu:
  1. zobrazení všech raw data atributů v HEX notaci
  2. přidána stránka logu 04h 'Device statistic'
 - ukládá informace (jako SMART logy apod.) buď v binárním BIN
  nebo textovém TXT formátu
 - detekce Long Logical Sector (LLS) a Long Physical Sector (LPS)
  (fyzická/logická velikost sektoru)
 - detekce SATA3 6 Gb/s
 - nový přepínač '/x=5' a klávesová zkratka CTRL+K pro použití standardních
  funkcí přerušení klávesnice a předefinování alternativních kláves
  LEFT/RIGHT/UP/DOWN/PgUp/PgDn=A/D/W/X/E/C
 - přidány dekadické a binární jednotky (KB vs. KiB apod.)
 - Hidden areas menu:
  1. zde jsou nové volby (dostupné pouze v demo verzi programu) pro
   BEER record (Boot Engineering Extension Record):
   Detect BEER record
   View BEER data
   Dump BEER sector
   - program používá pouze demo (nikoliv reálná) data ze souboru BEER.BIN
  2. je to v demo verzi, protože zatím nemám PC s daným záznamem

ZMĚNY:

 - aktualizováno:
  - popis power mode
  - známá master hesla
  - popis SMART atributů
 - zrušena detekce BIOS
 - zrušeno přerušení klávesnice

OPRAVY:

 - opraveno:
  - chyba přerušení při nastavení DCO
  - nastavení pro SMART ALERT
  - vysunutí/zasunutí média
  - SMART logy:
   SATA Phy Event Counters page log 11h
   Device Statistics Log (04h)
   HDA Temperature History
   Extended Comprehensive Error Log (03h):
   - výpočet 48-bitové adresy LBA
   - výstupní formát

16.07.2010 4.8.1

NOVINKY:

 - SMART Menu:
  1. nové logy LPS Mis-alignment Log (0Dh), Power Conditions Log (08h)
 - Device Information Menu:
  1. aktualizace informací podle ATA standardu
 - Commands Menu:
  1. v Command/Feature sets jsou nové položky (pouze pokud je zařízení podporuje):
   - Sense Data Reporting feature set
   - Extended Power Conditions (EPC) feature set (NETESTOVÁNO !)

OPRAVY:

 - SMART menu:
  1. Read Attribute Data: opraven výpis
  2. Read Log Menu: opraveno nastavení dat pro Extended Self-Test Log

29.06.2010 4.8

NOVINKY:

 - SMART menu:
  1. pro SSD zařízení byly přidány nové atributy
  2. v menu Read Log Menu je nová položka Dump of LOG pages:
   - v tomto menu můžete číst LOG stránky z logu adresáře,
    všechny stránky nebo můžete zkontrolovat a zobrazit stránky, které
    jsou přístupné nebo nepřístupné, prázdné nebo neprázdné
   - dostupné módy:
    Directory of LOG pages
    - zobrazí LOG stránky obsažené v LOG stránce 00h (adresář)
    All pages
    - zobrazí všechny LOG stránky 00h-FFh
    Accessible pages
    - zobrazí pouze přístupné LOG stránky
    Not Accessible pages
    - zobrazí pouze nepřístupné LOG stránky
    Non Empty pages
    - zobrazí pouze LOG stránky, které nejsou prázdné
    Empty pages
    - zobrazí pouze prázdné LOG stránky
  3. přidány nové LOG položky:
   Streaming Performance (20h)
   Write Stream Error (21h)
   Read Stream Error (22h)
   Vendor Log (B0h) (for Seagate drives only)
  4. pro SCSI zařízení jsou nové položky menu 'SCSI Self-Test',
   'SCSI Self-Test Log'

 - SMART SCT menu:
  1. nová struktura menu:

   SMART Command Transport (SCT) Menu
   - Error Recovery Control Menu
    - Read Command Timer
    - Write Command Timer
   - Feature Control Menu
    - Write cache
    - Write cache reordering
    - Time interval for temperature logging
   - Data Tables Menu
    - HDA Temperature History
   - LBA Segment Access Menu
    - LBA Repeat Write Pattern
    - LBA Repeat Write Sector
   - SCT Status page (E0h)

   Položky v menu se zobrazí pouze pokud zařízení podporuje daný povel.

   Položky v menu LBA Segment Access Menu můžete použít ke smazání (wipe)
   nebo testování vašeho zařízení.
  2. pro každý SCT povel byl přidán podrobný popis chyby

 - Commands menu:
  1. nové menu 'SCSI Commands'
   - SCSI Reset
   - Read Defect PList
   - Read Defect GList

 - kde to bylo možné je přidána možnost uložení dat kromě textového tvaru také
  v binárním tvaru (SMART logs, IDENTIFY DEVICE, DCO atd.)
  - textový soubor *.TXT
  - binární soubor *.BIN

OPRAVY:

 - SMART menu:
  1. Read Log Menu: nyní se zobrazí SMART log i když není obsažen ve SMART directory log
 - SMART SCT menu:
  1. v menu HDA Temperature History byly opraveny hodnoty pro teploty
 - SET MAX menu:
  1. opravena detekce stavu HPA feature set

VÝJIMKY:

 - všechny testy zařízení jsou nadále VYPNUTY! (možná příští verze)

12.10.2009 4.7.1

OPRAVY:

 - SMART SCT menu:
  1. v novém menu Error Recovery Control Menu je opraveno nastavení hodnoty
   pro Read Command Timer, Write Command Timer

09.10.2009 4.7

VÝJIMKY:

 - všechny testy zařízení jsou nadále VYPNUTY! (možná příští verze)

NOVINKY:

 - SECURITY a SET MAX menu:
  1. nyní lze zadávat znaky hesla v HEX kódu
  2. přidáno generické heslo pro XBOX disky
 - Device Information menu:
  1. nová položka PCI Information o PCI a AHCI/RAID řadiči (je-li dostupný)
 - SMART SCT menu:
  1. přidáno nové menu Error Recovery Control Menu a dvě položky
   Read Command Timer, Write Command Timer
 - přidána detekce AHCI/RAID zařízení:
  Jestliže program najde AHCI/RAID řadič v AHCI módu, potom otestuje,
  jestli je možné jej přepnout z AHCI módu do IDE módu.
  V úspěšném případě bude program detekovat zařízení připojená k tomuto
  řadiči i přesto, že v BIOS je nastaven AHCI nebo RAID mód.
  Toto 'vypnutí' AHCI módu je pouze dočasné do příštího SW nebo HW resetu
  a nemá žádný vliv na nastavení BIOS.
  Omezení: pro takto detekovaná zařízení nemusí být dostupný přístup přes
  přerušení 13h, použijte místo toho PIO mód.
  Viz také nový parametr příkazové řádky '/d=7'.

ZMĚNY:

 - byly změněny parametry příkazové řádky:
  1. /d=7 vypne změnu PCI AHCI módu na PCI IDE mód

OPRAVY:

 - Auto Remove Hidden Areas menu:
  1. opravena chyba nastavení DCO oblasti přes celý disk
 - File System Menu:
  1. opravena chyba rozsahu 'Range check error'
 - opravena chyba restartu (reboot error) na některých modelech
  Dell notebooků


06.08.2009 4.6 VÝJIMKY: - všechny testy zařízení jsou nadále VYPNUTY! NOVINKY: - nové menu 'Hidden Areas Menu' 1. přehled o 'hidden' oblastech (HPA, DCO, offset) 2. v demo verzi je příklad záznamu BEER z oblasti HPA (viz první pevný disk WDC WD2500/250 GB) - SMART menu: 1. přidány nové Maxtor atributy 99,100,101 a IBM atributy 241,242 - SET MAX menu: 1. menu SET MAX ADDRESS má nový vzhled a volbu k nastavení HPA sektorů uživatelské nebo utajené oblasti 2. nyní podporuje SET MAX povely SET MAX (28-bit LBA) a SET MAX EXT (48-bit LBA) 3. nový 'SET MAX status': unlocked: zařízení není uzamčeno heslem password: na zařízení byl proveden povel SET MAX PASSWORD locked: na zařízení byl proveden povel SET MAX PASSWORD a zařízení je ve stavu locked nebo frozen; 1. v 'locked' stavu jsou zakázány všechny SET MAX povely vyjma SET MAX UNLOCK (musíte znát heslo) a povelu SET MAX FREEZE LOCK. 2. ve 'frozen' stavu jsou zakázány všechny SET MAX povely (včetně SET MAX ADDRESS) (reset by user): - uživatel změnil heslo (reset by program): - program změnil heslo kvůli kontrole 'lock' stavu zařízení; - heslo je nastaveno prázdné (prázdný řetězec) ZMĚNY: - SMART: 1. WARNING (žlutá barva) - kontrola atributů 199-200,202-203 - přidány atributy 99..101,184..189 2. pro SEAGATE přidán atribut 254 - byly změněny parametry příkazové řádky: - /d=0 disable DASD detection - zrušeno - /x=3 detect DASD devices up to EFh only (for BIOS compatibility) - zrušeno - nový parametr /x=4 pro použití PCI IO portů místo PCI BIOS - /y=x detect DASD devices up to X only (for BIOS compatibility) Následující DASD čísla jsou vždy vyřazena: Award 1990: x=$7F AMI, Version 0201, Date 11/20/2006: x=$F2 - oddělovač parametrů je nyní '/' nebo '-' OPRAVY: - opraveno prohledávání DMI v extended paměti (chyby u některých notebooků) - opravena chyba 'memory allocation' a mnoho dalších
26.10.2008 4.6 beta 3 VÝJIMKY: - všechny testy zařízení jsou nadále VYPNUTY! Doufám, že toto je poslední BETA verze... NOVINKY: - detekce USB zařízení: 1. Můžete použít ovladač USB ASPI. Ale ten nemusí fungovat na některých chipsetech. 2. Na nových PC/notebocích, kde BIOS podporuje 'USB legacy' zařízení, bude tato zařízení BIOS detekovat (musí být ale připojena před zapnutím PC!) s podporou přerušení INT 13h a tedy nemusíte zavádět žádný USB ASPI ovladač. V tomto případě by mělo být USB zařízení detekováno přes INT 13h a získat název 'USB (XXh)', kde XXh je přiřazené BIOS číslo pro INT 13h. Jestliže také zavedete USB ASPI ovladač, bude toto zařízení detekováno dvakrát, prvně přes INT 13h a podruhé přes USB ASPI ovladač. Toto není chyba, můžete použít obě zařízení. U zařízení detekovaných přes USB ASPI ovladač lze získat více informací než u INT 13h. - CD ISO image: nová boot procedura s podporou SATA CD/DVD zařízení - CPU detekce: jestliže CPU podporuje HW virtualizaci (64-bitové procesory), vypíše se 'HW Virtual Machine support' - nové BIOS boot zprávy: 'USB legacy' a/nebo 'Boot supported' (podpora bootování) - DCO: - nová položka 'Check DCO structure' - SMART: - nové menu 'SMART Command Transport (SCT) Menu' - nový SMART log 'SATA Phy Event Counters (11h)' - přidány nové SMART atributy - nové menu 'SATA Commands' - nové volby z příkazové řádky ('HDAT2 /?' or 'HDAT2DEM /?' pro nápovědu): - /G=<drive>:\[<dir>\[<name>]] - nastaví cestu/jméno pro BIX soubor (pouze FAT) - tato vstupní/výstupní cesta bude použita pro DEBUG BIX soubor - volba je platná pouze pro demo program HDAT2DEM.EXE - /O=<drive>:\[<dir>\] - nastaví výstupní cestu pro ukládání (pouze FAT) - tato výstupní cesta bude použita pro ukládání všech textových souborů Příklady: 1. /g=c:\hdat2\hdat2my.bix 2. /o="c:\hdat2\hdat2my.txt" ZMĚNY: - jméno souboru pro uložení chybové obrazovky bylo změněno z HDAT2ERR.SCR na HDAT2SCR.ERR - změna SMART zpráv: jsou zde čtyři SMART zprávy. Protože povel SMART vrací pouze dvě hodnoty (dobrý nebo špatný stav), přidal jsem dvě nové hodnoty. 1. ALERT (červeně) - tato hodnota je nastavena ze SMART povelu - byl detekován T.E.C. (Threshold Exceeded Condition); to v zásadě znamená poruchu disku. 2. ERROR (červeně) - chybující atributy 5,196-198,201,220 3. WARNING (žlutě) - chybující atributy 199-200,202-203 4. O.K. (zeleně) - tato hodnota je nastavena ze SMART povelu OPRAVY: - opravena chyba při změně výstupní cesty do kořenového adresáře zařízení - opravena chyba 'access denied' při ukládání souboru - opravena chyba dekódování BIOS DMI
01.07.2008 4.6 beta 2 Omezení BETA verze: - vypnut přístup PCI DMA - testy jsou nadále zařízení VYPNUTY! Co je nového v BETA programu: - CD ISO: nová boot procedura - nové ovladače pro PATA a SATA CD-ROM - některé nové ASPI ovladače - něketré opravy pro detekci PCI a SATA - parameter /W (Wake/Spin-up) je otestován a funkční (když je zapnuta vlastnost 'Power-up in Standby Feature Set') - SMART zprávy: jsou zde tři zprávy 1. ALERT (červená barva) - byl detekován T.E.C. (Threshold Exceeded Condition); v zásadě to znamená chybu disku 2. ERROR (červená barva) - zkontrolujte atributy 5,196-198,201,220 3. WARNING (žlutá barva) - zkontrolujte atributy 199-200,202-203 - demo verze má nový parametr: /G=<drive>:\[<dir>\[<name>]] Nastaví cestu/jméno pro BIX soubor (FAT pouze) můžete si uložit DEBUG BIX souboru svého disku a s pomocí této volby jej můžete načíst jako demo - Zpracování parametrů z příkazové řádky je sekvenční, viz dále. Nápovědu voleb příkazové řádky si můžete uložit do souboru HDETECT.TXT: např. X:\>HDAT2 /L /? Naopak tento povel pouze zobrazí danou nápovědu, ale neuloží ji do souboru HDETECT.TXT: X:\>HDAT2 /? /L - nové volby z příkazové řádky ('HDAT2 /?' pro nápovědu): - /B=<drive>:\[<dir>\[<name>]] Nastaví cestu/jméno pro BIX soubor (FAT pouze) - tato vstupní/výstupní cesta je použita pro DEBUG BIX soubor - /O=<drive>:\[<dir>\] Nastaví výstupní cestu pro ukládání (FAT pouze) - tato výstupní cesta je použita pro ukládání všech textových souborů Příklad: 1. /b=c:\hdat2\hdat2my.bix
20.12.2007 4.6 beta 1 - Omezení BETA verze: - vypnut přístup PCI DMA - vypnuty testy zařízení - SMART Menu: - přidáno zobrazení ATA registrů - opraveny a aktualizovány zprávy ('SMART DISABLED') - nové 'Command menu': Save Attribute Values, Attribute Autosave, Automatic Offline - i když je SMART vypnutý bude dočasně zapnut k provedení SMART povelů a po provedení bude opět vypnut - přidány nové SMART atributy - Device Menu: - nová zpráva '!POWER' pro stav napájení zařízení ('Standby','Idle','Active') - nový typ zařízení USB - odstraněna zpráva '!EDD:HPA_IS_ACTIVE' ta mohla být chybně interpertována s ohledem na nastavení HPA z BIOSu - Parameters menu: - nový testovací parametr 'Disable SMART during testing': jestliže je nastaven na YES (default), vypne SMART funkce před testováním a po testování SMART funkce opět zapne - opravena chyba pro PCI DMA po nastavení v menu oparametrů - opraveno nastavení pro dekadický/binární K-prefix (1000/1024) k výpočtu velikosti: 'K' (kilo) je 1000 bytů nebo 1024 bytů - nový testovací parametr k povolení nebo zakázaní zobrazení registrů - Commands Menu: - nové 'ATA Commands' menu - View/Search menu: - opraveny některé chyby v nastavení barev a funkce hledání - nové objekty hledání: 'empty sector' a 'non empty sector' - Device Information: - přepsáno a aktualizováno - Security Menu: - opravena chyba u FREEZE LOCK (nebylo možné tuto volbu ukončit) - alokace paměti: - opraveny chybové zprávy a procedury alokace paměti - zobrazení registrů: - do procedury k zobrazení ATA registrů byl přidán alternativní status - přidána procedura k zobrazení sense/ASC/ASCQ kódů pro ASPI přístup - opravena chyba při čtení boot sektoru na disketě - opraveno mnoho chyb a odstraněn nepoužitý kód... - nová terminologie protesty: 'block' změněno na 'group' - nová verze DEBUG BIX souboru = BBB9h - nový HDAT2DEM.BIX: s pevným diskem Seagate 1 TB
28.04.2007 4.5.3 - Device menu: - přidána nová zpráva pro zařízení '!SMART: Warning' Tato zpráva se zobrazí, když jeden hlídaný atribut má nenulovou RAW hodnotu. Vybrané SMART atributy: [5,196..199]. - opravena podmínka zprávy pro zařízení '!FIRMWARE: CORRUPTED' (většinou pro IBM pevné disky) - nově detekované SATA vlastnosti: SATA1, SATA2, NCQ, DIPM, HIPM - ASPI: - přidán nový vstupní bod pouze pro Compaq ASPI/SCSI zařízení - zrychlení ASPI procedur - Feature menu: - rewritten and updated - some SATA feature are changeable now - první implementace funkcí PCI DMA BusMaster - standardní přístup k zařízení je postupně nastaven na PCI DMA/ATA PIO/INT13h - opraveny dvě chyby v překladači FPC v1.0.11: - chybová zpráva 'Error while allocating real mode memory.' (doufám...) - otevření souboru pro zápis na médium chráněné proti zápisu - nový parametr z příkazové řádky '/d0': s parametrem '/d0' nebudou testována čísla EFh a F0h-FFh pro BIOS přerušení 13h. Některý BIOS totiž nemá rád (asi je používá interně) určitá čísla: - Award 1990: 7Fh - AMI 2006: F2h - přidána zpráva 'Detect DASD devices' při spuštění programu a detekci zařízení - změna testovací obrazovky pro zobrazení ATA/INT13h registrů
17.09.2006 4.5.2 - opravena chyba v proceduře pro uložení chybové obrazovky do souboru HDAT2ERR.SCR - menu pro výpis/dump SMART log stránek - opravena chyba pro ATA PIO funkce zápisu - názvy některých SMART atributů se nastaví podle výrobce - v Security menu opraveno nastavení chyby pro ERASE UNIT: v případě chyby jste pouze viděli zprávu 'No error' - aktualizován soubor HDAT2DEM.BIX pro demo verzi - pro SCSI zařízení přidána nová položka 'Diagnostic Menu' (experimentálně) - aktualizován SCSI SMART
05.08.2006 4.5.1 - DCO menu: - povolen parametr 'Validation of data structure' - přidáno dekódování nových DCO slov včetně SATA vlastností - Dump/Save to File menu: - nový parametr 'Dump format' pro 'Dump IDENTIFY DEVICE/DCO': můžete si vybrat formát v bajtech (default) nebo ve slovech - test/povel SEEK je povolen pouze pro 28-bitovou LBA - přepsána detekce vlastností a jejich popis - aktualizovány názvy ATA povelů včetně SATA povelů - Demo program: opraveno nastavení pro CD-ROM zařízení - nové a/nebo opravené chybové zprávy - několik malých úprav ve SMART/Security menu - opravena vícenásobná detekce SATA zařízení
23.07.2006 4.5 - opravena chyba při ukládání dat do textového souboru HDATCOPY.TXT - SMART menu: - přidány nové položky menu 'Log Directory', 'Comprehensive Error Log', 'Extended Comprehensive Error Log', 'Dump Log' - SMART menu: opravena malá chyba v položce 'Summary Error Log' - SMART menu: opraveno chybné nastavení podmínky pro zprávu '^ Failed in the past.' - DCO menu: položka 'Modify' byla rozšířena na 3 části 'DCO feature' položek podle nového ATA/ATAPI standardu - Device Information Menu: - přepsána detekce ATA verze - v informačním menu přidány údaje o SMART Command Transport (SCT) a NV Cache (hybrid disk) - menu Save to File Menu přejmenováno na Dump/Save Menu a přidány dvě nové položky: - 'Dump IDENTIFY DEVICE' - 'Dump DCO' (Device Configuration Overlay) - opraven ATA_PIO testovací mód pro čtecí funkci v LBA48 - opraveno nastavení v View/Search Menu pro ATA_PIO testovací mód v LBA48 - nová verze programu SHOW_SCR v2.1
24.06.2006 4.04.04 - velice se omlouvám za moji následující chybu: DCO menu: opraven můj velký omyl v nastavení nových hodnot, zapomněl jsem odstranit ladicí příkazy a stisknutím klávesy 'S' jste vždy dostali chybovou zprávu bez provedení změn - opravena chyba při ukládání dat do textového souboru HDATCOPY.TXT
16.06.2006 4.04.03 - pro zařízení, která nepodporují EDD, budou vypnuty funkce rozšířeného přerušení INT13h (např. na počítačích Compaq) - nový parametr 'Validation of data structure' pro kontrolu/ověření datových struktur pro SMART a DCO (starý název byl 'Verify checksum(s)' v parametrech SMART menu) - opraveno nastavení počtu bloků pro testování pro ATA PIO (256/65535 sectorů pro 28/48-bitovou LBA adresaci) a pro výměnná média (CD-ROM) - testovací soubor HDAT2.BIX pro demonstrační program HDAT2DEM.EXE byl přejmenován na HDAT2DEM.BIX - menu 'Save to File Menu' bylo přejmenováno na 'Dump/Save Menu' a přidány dvě nové položky: - 'Dump IDENTIFY DEVICE' - 'Dump DCO' (DCO = Device Configuration Overlay) - v informačním menu byl přidán výpis dat o SMART Command Transport (SCT) a NV Cache (hybridní disky) - opraven přepínač použitý pro USBASPI.SYS v CONFIG.SYS
06.05.2006 4.04.02 - opraveno Log Sense stránky menu pro SCSI zařízení - opravena ASPI funkce čtení pro SCSI zařízení - nová verze souboru HDAT2.BIX pro demo mód programu HDAT2DEM.EXE; nyní obsahuje data pro ATA, ATAPI, SCSI a USB zařízení - jestliže nebylo možné získat název zařízení, potom použijeme generický název 'Generic name' a pro DEBUG soubor použijeme název '_GENERIC.BIX'; můžete jej změnit povelem 'D' (DevPath) - opravena chyba v zobrazování Modify položek v DCO menu - opravena chyba pro SET MAX ADDRESS, když jste změnili adresový mód z/na 28/48-bitový LBA mód - s ASPI ovladačem nyní podporuje USB zařízení (USB hard disk, USB Stick memory, atd.) - chybové obrazovky HDAT2 jsou uloženy a přidány do souboru 'HDAT2ERR.SCR'; nová verze programu SHOW_SCR 2.0 umí zobrazit všechny uložené obrazovky
26.03.2006 4.04.01 - nová detekce pro BIOS funkce (DMI,ACPI,PnP atd.) - nové informace pro BIOS a základní desku - opravena detekce ROM PnP - adaptivní časování (timing) pro SATA zařízení - podpora ASPI/SCSI pro DOS 'protected mode' - nová verze souboru BIX DEBUG
27.02.2006 4.03.03 - detekce NCQ u SATA zařízení - Funkce hledání: scan/non-scan opraveny chyby - Funkce hledání: přidán hexadecimální vstup znaků pro hledaný řetězec - oprava detekce zařízení DASD pro Award BIOS 1990 (stop pro zařízení 7Fh) - test: při chybě se ihned změní barva kurzoru na červenou barvu a nečeká na dokončení testu celého bloku sektorů - aktualizace povelu Get Configuration (Profile list) pro CD/DVD zařízení (např. DVD Dual Layer) - nově přidána detekce pro POST Memory Manager (PMM) - Mode Sense/Inquiry: přidán 'page dump' pro každou stránku - SMART: nový parametr 'Verify checksum(s)' - jestliže máte porušen firmware nebo SMART log stránky, můžete vypnout ověřování kontrolních součtů a umožnit tak prohlédnutí SMART logů - SMART: první jednoduchá implementace SMART pro SCSI zařízení (pro SCSI zařízení s ASPI pouze - HDAT2HW) - nová položka menu 'Log Sense' (pro SCSI zařízení s ASPI pouze - HDAT2HW) - KnownMasterPassword: přidána nová známá Master hesla
09.01.2006 4.03.02 - opraveny některé nevýznamné chyby
29.12.2005 4.03.01 - File system: opravena příčina chyby 217 v programové verzi pro chráněný mód - File system: opraveno mnoho chyb, ale bohužel ne všechny - SMART: aktualizace položky 'Read Attribute Thresholds/Data' - SMART: nové menu pro spouštění SMART rutin - aktualizace alokace paměti - poslední verze před novou řadou
24.11.2005 4.02.05b BETA - omlouvám se, ale použil jsem špatný přepínač překladače a občas můžete vidět chybu 'range error' - Security menu: opraveny chybějící položky 'Fill char' - soubor programové chyby 'HDAT2ERR.SCR' přejmenován na 'HDAT2ERR.VGA'
22.11.2005 4.02.05b BETA - přidán 'vyplňovací znak' hesla do 32 znaků pro povel SET PASSWORD v Security a SET MAX menu; nyní můžete vybrat pro výplň znaky 00h, 20h (mezera) or FFh (tvrdá mezera) - přidána nová detekce HPA: '!EDD: HPA IS ACTIVE' (popis později) - CHYBA: opravena ztráta nastavení testovacích parametrů - CHYBA: opravena ztráta funkce VERIFY pro floppy zařízení - CHYBA: opravena chyba 'range error' v 'Save to file menu' - první CD-ROM ISO image verze - pro předdefinované testy lze nyní měnit 'device access' - změna hodnoty parametru '/x2' z příkazové řádky: default hodnota: čte pouze standardní PCI registry (kompatibilní mód) s parametrem '/x2': čte všechny PCI registry - nová hodnota parametru '/x' z příkazové řádky: '/x4' - použijí se všechny PCI 'storage subclasses' pro detekci v třídě PCI 'Storage' jsou platné všechny 'subclasses' (00h-FFh) default: bez parametru '/x4' se použijí pouze PCI 'subclasses' 01h,04h,05h,06h,80h
26.10.2005 4.02.04b BETA - opraven parametr z příkazové rádky '/?' - opraveno nastavení SMART 'alert' zprávy - opravena chybná velikost CPUID údajů v BIX souboru - opravena chybná funkce detekce 'corrupted firmware' pro disky malé kapacity
24.10.2005 4.02.03b BETA - omluva, parametr z příkazové řádky '/?' nechodí, místo něho použijte prosím '/h'; chyba bude opravena v další verzi
21.10.2005 4.02.03b BETA - proč beta - nemám dosti času k otestování všech funkcí - nová detekční metoda zařízení - nová metoda přidělení BIOS čísla pro INT13h - základní testy pro porušený firmware - změna nastavení parametrů pro jednotlivé testy - nová (opravená) procedura pro volbu 'EJECT/LOAD médium' - opravena chyba detekce média diskety (protected mode)
25.08.2005 4.02.02 - sjednocení jedné verze pro všechny programy - detekce multi-core CPU - Save DEBUG Info: nyní se ukládají i CPUID data (verze HDAT2_BIX = BBB5h) - Save DEBUG Info: opraveno uložení SMART DATA do DEBUG BIX souboru - výstupní LOG soubor obsahuje nyní i datum a čas - opraveno použití klávesy INSERT v DCO Menu - malé změny u zobrazení SMART Threshold - přidána 'Address Offset Mode' feature volba - opraven vystup na tiskarnu - opraveno testovaní ukončení 'SMART Security Erasing' - sjednocen vzhled menu - lepší detekce zařízení SATA - 32-bit DPMI server CWSDPMI je integrován do EXE souboru bez swapování do souboru c:\cwsdpmi.swp
07.07.2005 v3.08.02 demo - nové vydání s aktualizovaným souborem HDAT2.BIX (přidány CPUID informace pro AMD Athlon 64 X2 DualCore CPU)
27.06.2005 v3.08.01 RM/4.02.01 PM - opraven čítač testování a čítač chyb - opravena nová detekce při nastavení HPA povelem SET MAX ADDRESS - nová detekce CPU hyper-threading, multi-core, logical processors per physical package - nový parametr pro 'fill time-stamp for write buffer' - nové SET MAX menu s plně implementovanou množinou SET MAX povelů
30.05.2005 v3.08.00 RM/4.02.00 PM BETA - nový 'menu a error engine' - rozšířeny funkce hledání: - hledání ASCII/UNICODE řetězců - můžete nastavit pevnou pozici hledaného řetězce v sektoru - a mnoho dalších parametrů - s ASPI ovladači pro SCSI disky byl přidán výpis PList/GList - v prohlížecím módu VIEW můžete vidět 'Sector timestamp' z funkcí zápisu, (nepotřebujete stisknout klávesy CTRL+ALT+T) - Security menu: 1. můžete použít některé z předdefinovaných (default) MASTER hesel pro Maxtor, Seagate, Western Digital 2. vylepšení kódu a zobrazení hesla - Test menu: zde jsou srozumitelně pojmenovány testy, které jsou předdefinovány pro uživatele - jestliže nastane programová chyba, do souboru 'HDAT2ERR.SCR' se uloží opis obrazovky (starý soubor bude přepsán !); tento soubor mi můžete poslat a nemusíte nic opisovat z obrazovky - nový program SHOW_SCR.EXE očekává vstupní soubor s uloženou obrazovkou chyby (*.SCR); je určen pouze pro náhled této chybové obrazovky - vyčištění kódu a odstraněno mnoho chyb (doufám) - je to BETA verze: ne všechny funkce jsou plně otestovány; jestliže objevíte chybu, pošlete mi prosím zprávu
04.03.2005 v3.07.11 RM/4.01.11 PM - OMLUVA, nepoužívejte předchozí verzi 3.07.10, protože jsem zapomněl smazat některé ladicí instrukce
03.03.2005 v3.07.10 RM/4.01.10 PM - rozšířena funkce hledání v módu View (stále není hotovo) - nová položka Menu 'Unload/Eject Medium' - parameter z příkazové řádky '/L' má nový význam: vytvoří soubor HDETECT.LOG při startu (pouze pro účely ladění) - SMART: malé změny popisů atributů - CWSDPMI.EXE je modifikován: swap na C: je vypnut
24.01.2005 v3.07.09 RM/4.01.09 PM - při zápisu přidán 'Sector timestamp' (časové razítko), lze vypsat ve VIEW s pomoci klaves CTRL+ALT+T - FAT16/32 flags: možnost výpisu/nastavení - oprava pro extended funkce CPUID - opravy a nové kontroly boot sektoru - oprava nastavení funkce 'search' ve VIEW - opravena chyba zjištěni informací o FDD - HDAT2HW: 1. default test změněn z _VerifyWriteVerify na _Verify 2. oprava nastavení TransferBlocks pro interval 1 sektoru - mnoho oprav (HDAT2FS, VIEW) - po práci s CD-ROM se automaticky povolí 'remove medium', což nebylo
05.01.2005 v3.07.08 RM/4.01.08 PM - odstraněna chyba při zápisu na médium chráněné proti zápisu
29.12.2004 v3.07.07 RM/4.01.07 PM - nová detekce CPU s rozšířenými funkcemi CPUID - přidáni výrobci CPU: SiS,National Semiconductors,Rise,Transmeta - detekce APM (Advanced Power Management) - HDAT2FS: detekce 'dirty flags' u FAT systémů
08.12.2004 v3.07.07 RM/4.01.07 PM - demo verze pro chráněný mód aktualizována s novou verzí souboru HDAT2.BIX
28.11.2004 v3.07.06 RM/4.01.06 PM - SMART: opraveny některé chyby - SET MAX ADDRESS: přidán nová parametr pro volbu LBA adresovacího módu 28/48-bitů - SET SECURITY: opravena detekce pro HDD, které nejsou podle ATA nebo jsou do ATA verze 2 - HDAT2FS: opravena a aktualizována kontrola 'Dirty volume flags' z posledního namontování u FAT16/32 - anglická dokumentace: 1. opraveny některí jazykové chyby 2. přidána informace o povelech SET MAX ADDRESS/EXT
02.11.2004 v3.07.05 RM/4.01.05 PM - do souboru HDAT2.BIX pro demo verzi přidána data pro SMART Log Page 01 - SMART aktualizován - opraven výpis NTFS verze v HDAT2FS
12.10.2004 v3.07.04 RM/4.01.04 PM - SMART menu 'Summary SMART Error Log [01h]' bylo aktualizováno podle smartmontools z http://smartmontools.sourceforge.net/ - několik malých oprav
23.09.2004 v3.07.04 RM/4.01.04 PM - oprava ukládání textových souborů v PM verzi - mnoho změn ve SMART menu
13.09.2004 v3.07.03 RM/4.01.03 PM - nova detekce stavu 'DCO Frozen' - přidány SATA feature sets ['SATA rev.2.x extensions to SATA 1.0a r1.1'] - ve View přidán výpis polohy na zařízení podle velikosti zařízení
03.09.2004 v3.07.02 RM/4.01.02 PM - sjednocení názvů menu - oprava malých chyb - opraven anglický manuál
01.09.2004 v3.07.01 RM/4.01.01 PM - Feature menu: opraveno nastavení APM feature (testováno) - mnoho dalších kosmetických úprav
30.08.2004 v3.07.00 RM/4.01.00 PM - Device Configuration Overlay rozšířeno z revize 0001 na 0002 - v 'Save menu' je první položka ('Save DEBUG informations of device') přepsána k uložení debug informací o vybraném zařízení, které mi můžete poslat přes e-mail, jestliže s tímto zařízením máte problémy - Feature menu: opraveno nastavení AAM/APM vlastností (APM netestováno) - UnLock menu aktualizováno - z programu a z manuálu byla odstraněna posáž 'Password hashing' (omlouvám se, ale ani tato cesta nevedla k úspěšnému odstranění hesla z pevného disku)
21.08.2004 v3.06.12 RM/4.00.12 PM - provedeny malé změny - opět povolena detekce zařízení na přídavných řadičích
19.08.2004 v3.06.11b RM/4.00.11b PM - konečně přepsáno menu Device Configuration Overlay - Modify
18.08.2004 v3.06.10 RM/4.00.10 PM - UnLock Security menu: opravena detekce 'Security unit erasing' pro Erase unit a Password hashing
17.08.2004 v3.06.09b RM/4.00.09b PM - DMA přístup k zařízením je dočasně vypnut - 1. 8:00 GMT nalezena chyba v pevném nastavení SET MAX ADDRESS omlouvám se, chyba odstraněna - 2. 13:00 GMT nalezena další chyba v UnLock menu - opravena aktualizace nastavení pro zařízení uzamčeno/odemčeno (DRIVE LOCKED)
11.08.2004 v3.06.08 RM/4.00.08 PM - nalezena velká chyba: DCO menu není přístupné, i když vlastnost Device Configuration Overlay je povolena - opraveno
08.08.2004 v3.06.07b RM/4.00.07b PM - mnoho změn v procedurách 'File Level' (kontrola položek souborového systému, odstranění/obnova) - menu 'Specific Commands Menu' je pouze pro Quantum disky - několik změn v menu komentářích
04.08.2004 v3.06.06b RM/4.00.06b PM - přidána dealokace paměti pro 'Benchmark menu' v RM verzi - několik malých změn - PM verze je přeložena s ladicími informacemi, v případě chyby uvidíte trasovací infromace s čísly řádek zdrojového programu; 16.06.2006: bohužel komprimační program UPX tyto ladicí informace odstraní
01.08.2004 v3.06.06 RM/4.00.06 PM - odstraněno několik malých chyb v detekci PCI (velikost ROM) - opravena detekce BIOS32 v RM verzi - opraven název detekovaného BIOSu (odstraněn nulový znak) - nové funkce ReadWrite a ReadWriteRead pro obnovu sektorů
26.07.2004 v3.06.05b RM/4.00.05b PM - opraveno ukládání souboru v PM verzi - opravena chybná detekce a falešný alarm ohledně MAX NATIVE ADDRESS - opraveno chyba ve druhé detekci verze DOS v PM verzi - opravena detekce zařízení na přídavných kartách
02.07.2004 v3.06.04 RM/4.00.04 PM - mnoho oprav pro 'load/save' souborů - HDAT2FS: detekce NTFS verzí - několik oprav ve S.M.A.R.T. menu
06.06.2004 v3.06.03 RM/4.00.02 PM - aktualizováno UnLock a DCO menu - opraveno mnoho chyb
31.05.2004 v3.06.02 RM/4.00.02 PM - opravena 'chybná' detekce RAM v RM verzi - aktualizovány zprávy v DCO menu
27.05.2004 v3.06.02 RM/4.00.02 PM - opravena detekce RAM, nyní dostupná také v PM verzi - opravena alokace paměti v HDAT2FS pro odstranění chyby 'Invalid pointer operation' - aktualizovány zprávy pro UnLock/Hashing menu - upraven vstup z klávesnice v DCO menu
16.05.2004 v3.06.01 RM/4.00.01 PM - opravena chyba ve výpisu sektoru
14.05.2004 v3.06.01 RM/4.00.01 PM - aktualizován seznam feature/profilů podle MMC/T10 16.3.2004 - v informacích o zařízení přidáno SATA kapacity/features - nové SMART atributy 201-205,207-209
12.05.2004 v4.00.00 PM - první verze pro chráněný režim
12.05.2004 v3.06.00 RM - přidáno Device Configuration Overlay (DCO) feature set menu - opravena několik chyb
28.04.2004 v3.05.03 beta - změny v kontrole NTFS ve FS verzi - 28.04.2004: odstraněna chyba při detekci velikosti sektoru výměnných zařízení; nebylo možné prohlížet výměnná zařízení jako CD-ROM atd.
v3.05.02 beta - několik malých změn
v3.05.01 beta - testovací funkce INT13h/Verify nyní používá 256 sectorů - změna parametru 'Transfer blocks' je nyní možná z klávesnice (klávesa INSERT) - přidán identifikátor RM = Real Mode
v3.05.00 beta - kompletně přepsaná detekce zařízení - přidán nový typ přístupu přes přímý ATA protokol: - ATA PIO - 28/48-bitová LBA adresace: nyní je povoleno testování READ s 256 sektory - 48-bitová LBA adresace: 1. podporuje VERIFY testování s 65535 sektory 2. VerifyWriteVerify podporuje WRITE pouze s 1 sektorem - ATA PCI DMA (nebo-li bus master) - ATA PCI DMA přístup je povolen pouze, jestliže PCi řadič podporuje bus master - WRITE funkce podporuje nyní max. 127 sektorů - plná podpora pro funkce WRITE bude později (trpělivost)
v3.04.08 - přidán nový přepínač '/x0' pro vypnutí přerušení časovače (použito INT08h nebo INT1Ch) - použitelné, jestliže máte problémy s detekcí zařízení nebo funkcí zápisu - několik oprav pro PnP a PCI detekci (PATA vs. SATA řadič) - opraveno uložení GIF obrázků z benchmark testů - opraveny/aktualizovány Mode Sense stránky - odstraněno ukončení testování po 50000 chybách, nyní jsou čítače chyb vynulovány po 9000000 chybách, u testu ReadWriteReadCompare po 90000 chybách RM = reálný mód verze (HDAT2HW/HDAT2FS) PM = chráněný mód verze (HDAT2)