HDAT2 časté otázky a odpovědi (FAQ)

 1. Obdržel jsem disk 40 GB jako náhradu za 20 GB model.
  Disk se hlásí s kapacitou 20 GB. Jak získám plnou kapacitu?
 2. Jak obejít Security a/nebo DCO "frozen state"?
 3. Mohu odstranit 'neexistující' vadné sektory z tabulky FAT?
 4. Připojení ATA/IDE pevných disků
 5. Jaký je rozdíl mezi připojením 'master/slave' a 'cable select'?
 6. Host Protected Area (HPA) vs. 28/48-bit LBA mód
 7. Změna položky v DCO Modify menu je vždy zrušena (abort command)
 8. Co je to Spread Spectrum Clocking (SSC)?
 9. SATA NCQ / eSATA / xSATA
 10. Jak mohu zmenšit velikost pevného disku?
 11. Jak mohu zjistit podporované média formáty CD/DVD zařízení?
 12. Přenosný počítač s Windows Vista má problém se spotřebou energie.
 13. Host Protected Area (HPA) v BIOSu.
 14. Hidden Protected Area (hidden partition).
 15. Nemohu odstranit Host Protected Area (HPA) na Dell notebooku (Media Direct HPA).
 16. Nemohu přečíst SMART pro pevné disky USB/Firewire.
 17. Western Digital WD5000KS se neroztočí (chyba firmware).
 18. Jak beze ztráty dat převést dynamický disk na základní disk.
 19. Pevný disk se neroztočí - PUIS (Power Up In Standby).
 20. Windows support for logical units larger than 2 TB.
 21. GUID partition table (GPT) disks.
 22. Physical/Logical sector size 512 bytes or 4096 bytes (8*512 = 4 KB).
 23. Chyba Page Fault při startu programu.

Q1: Obdržel jsem disk 40 GB jako náhradu za 20 GB model. Disk se hlásí s kapacitou 20 GB. Jak získám plnou kapacitu?

A1: Jestliže v 'Device List' menu je u disku zobrazeno hlášení '!SET MAX: HPA IS ACTIVE', použijte 1. metodu, jinak použijte 2. metodu.

V programu HDAT2 zvolte daný disk a stiskněte Enter k zobrazení Main Menu.

1. metoda: V 'Device List' menu je u disku zobrazeno hlášení '!SET MAX: HPA IS ACTIVE'.

Zvolte 'SET MAX (HPA) Menu', vyberte 'Set Max Address' a stiskněte Enter. Zde je již standardně nastavena tzv. nativní velikost disku a proto stačí stisknout klávesu 'S' k nastavení originální kapacity disku a zrušení HPA oblasti.
Jestliže povel skončí chybou, zkuste změnit 'LBA mode' z 28 na 48 nebo naopak (pokud disk podporuje 48-bitovou adresaci).

Potom také můžete vypnout podporu HPA vlastnosti:
Device Configuration Overlay Menu - Modify - Host Protected Area feature
a zvolte akci REMOVE a stiskněte 'S'.

2. metoda: Zvolte 'Device Configuration Menu', vyberte 'Restore' a stiskněte Enter. Jestliže program nehlásí chybu, v 'Device List' menu stiskněte 'D' pro novou detekci zařízení nebo restartujte PC a zkontrolujte kapacitu disku. Jestliže program ohlásí chybu nebo v 'Device List' menu je u disku zobrazeno hlášení '!DCO: FROZEN', potom jde o situaci, kdy BIOS tzv. "zmrazil DCO" pro disk a v tomto stavu nelze provádět DCO příkazy. Jak se pokusit tento stav obejít viz otázka č. 2.


Q2: Jak obejít Security a/nebo DCO "frozen state"?

A2: Vypněte počítač, odpojte datový kabel od daného disku (kabel napájení ponechte), zapněte počítač a spusťte systém z diskety. Nyní připojte zpět datový kabel k disku, spusťte HDAT2 a opakujte předchozí postup. Program dokáže detekovat i takto "připojené" disky.
ALE: toto platí pouze pro PATA disky, nikoliv pro SATA disky.

Jestliže máte SATA disk, který je ve stavu Security a/nebo DCO frozen, nejjednodušším řešením je připojit tento disk do PC, jehož BIOS tento 'security' mód nenastavuje.

c) Hot-plug metoda s datovým kabelem: When the computer is off unplug the data cable from this hard drive. Power on PC, boot into DOS and then plug the data cable of the hard drive back in. I hope that the program will find this disk.

d) Hot-plug metoda s napájecím kabelem: je to vyzkoušeno, ale metodu použijte na vlastní riziko!
1. Boot z HDAT2 boot média.
2. Odpojte SATA napájecí kabel z disku. Čekejte asi 30 vteřin než se disk vypne.
3. Opatrně znovu připojte SATA napájecí kabel k disku a čekejte asi 30 vteřin než se disk zapne.
4. Spusťte program HDAT2 a volba security/DCO by již neměla být ve stavu frozen.


Q3: Mohu odstranit neexistující vadné sektory z tabulky FAT?

A3: Ano, se souborovou verzí programu HDAT2FS nebo HDAT2 můžete otestovat FAT12/16/32.

 • vyberte zařízení a stiskněte Enter ke spuštění Menu
 • vyberte 'File Level Tests Menu' a stiskněte Enter
 • vyberte 'Read File System from MBR' a stiskněte Enter
 • pro položku 'All' stiskněte 'C' pro kontrolu detekovaných položek
 • přejděte na pložku 'Table' a 2-krát stiskněte Enter ke spuštění Utility menu
 • stiskněte 'T' k nastavení testu pro FAT tabulku
 • jestliže chcete aktualizovat FAT tabulku stiskněte 'W' pro zápis
 • stiskněte Enter ke spuštění testu

Tato procedura nejprve porovná obě FAT kopie a potom otestuje všechny FAT položky na vadné sektory. Pro nalezené položky 'vadný sektor' program bude testovat všechny sektory pro daný cluster a jestliže tyto sektory nejsou vadné, program tyto záznamy odstraní z FAT tabulky.


Q4: Připojení ATA/IDE pevných disků

A4: ATA/IDE devices use a ribbon cable to connect to each other. Ribbon cables have all of the wires laid flat next to each other instead of bunched or wrapped together in a bundle. IDE ribbon cables have either 40 or 80 wires. There is a connector at each end of the cable and another one about two-thirds of the distance from the motherboard connector. This cable cannot exceed 18 inches in total length (12 inches from first to second connector, and six inches from second to third) to maintain signal integrity.

40-žilový kabel

On the slower older 40-wire ATA cables, the Slave device, usually a CD-ROM or CD-ROM recorder/burner still goes on the END, but you need to set the jumpers as Slave. This is true even if you don't have a hard drive in the Master position. The Master for 40-wire cables goes on the the Middle connector.

If you want to use the cable select with the older drive on a 40-wire cable, you'll have to consult the maker of the drive for the instructions.

80-žilový kabel

On the ATA66/100/133 standard 80-wire cable, the Master hard drive or your boot hard drive goes on the END of the cable. This is true whether or not you use the Master/Slave style or the Cable Select style.

The 40-pin 80-conductor cable is orientation specific. The cable connectors are color-coded: blue for the host connector, black and gray for the primary and secondary disk drives. The blue connector should be installed into the Primary IDE connector.

The blue connector attaches to the motherboard.
The black connector attaches to the primary, or master, drive.
The gray connector attaches to the secondary, or slave, drive.

Along one side of the cable is a stripe. This stripe tells you that the wire on that side is attached to Pin 1 of each connector. Wire 20 is not connected to anything. In fact, there is no pin at that position. This position is used to ensure that the cable is attached to the drive in the correct position. Another way that manufacturers use to make sure that the cable is not reversed is by using a cable key. The cable key is a small plastic square on top of the connector on the ribbon cable that fits into a notch on the connector of the device. This allows the cable to attach in only one position.


Q5: Jaký je rozdíl mezi připojením 'master/slave' a 'cable select'?

A5: K připojení ATA zařízení včetně pevných disků se používají dva různé protokoly. Jedním je vztah master-slave. S tímto protokolem je jedno zařízení nastaveno jako master a další jako slave. Druhým protokolem je cable select. Tímto protokolem jsou obě zařízení nastavena na "cable select" a jejich pozice na kabelu určuje, kdo bude master a kdo slave. Koncové zařízení je master, zatímco zařízení uprostřed kabelu je slave. Můžete použít kterýkoliv z obou protokolů, ale nelze je míchat na jednom datovém kabelu.
Q6: Host Protected Area (HPA) vs. 28/48-bit LBA mód

A6: Existuje problém nekompatibility u některých pevných disků (např. Seagate a/nebo v externím Maxtor One Touch), jestliže použijete 48-bitový povel při odstraňování Host Protected Area (HPA) vytvořené s pomocí 28-bitového povelu.
48-bitový povel neumí odstranit HPA vytvořenou pomocí 28-bitového povelu a naopak. Následující řešení je pouze pro disky s podporou 48-bitového LBA módu a když máte vytvořenou HPA větší než 127 GB.

Poznámka:

"Some vendor-specific external drive enclosures (Maxtor) are known to use HPA to limit the capacity of unknown replacement hard drives installed into the enclosure. When this occurs, the drive may appear to be limited in size (e.g. 128 GB). In this case, one must use software utilities that use READ NATIVE MAX ADDRESS and SET MAX ADDRESS to change the drive's reported size back to its native size."

Řešení:

1. Zapněte PC, boot a spuštění HDAT2.
2. V 'SET MAX (HPA) Menu' vyberte 'Set Max Address'. Změňte 'LBA mode' z 48 na 28-bitový LBA mód a stiskněte klávesu 'S' pro nastavení maximální adresy ve 28-bitovém LBA módu (127 GB).
3. Vypněte PC (Důležité !), zapněte PC, boot a spuštění HDAT2.
4. V 'SET MAX (HPA) Menu' vyberte 'Set Max Address'. Ponechte nastavený 48-bitový 'LBA mode' (popř. jej nastavte) a stiskněte klávesu 'S' pro nastavení maximální adresy ve 48-bitovém LBA módu.
5. Po restartu byste měli dostat plnou (nativní) kapacitu pevného disku.


Q7: Změna položky v DCO Modify menu je vždy zrušena (abort command)

A7: Některé pevné disky (Maxtor) umožňují změnu DCO vždy, jiné disky (Seagate) povolí pouze jednu změnu.

Příklad omezení změny bitů:

Jestliže se uživatel pokouší změnit maximální LBA adresu (povelem SET nebo RESTORE) po nastavení host protected area (HPA) v povelu SET MAX address, zařízení tento příkaz zruší.

Jestliže se uživatel pokouší u zařízení vypnout Security feature, která je zapnuta a nastavena, zařízení tento příkaz zruší.

Jestliže při změně libovolné položky v DCO Modify menu vždy dostanete chybové hlášení (abort command), měli by jste nejprve spustit položku 'Restore' pro obnovu standardního nastavení. Poté můžete měnit nastavení položek v menu Modify.


Q8: Co je to Spread Spectrum Clocking (SSC)?

A8: Spread Spectrum Clocking je cesta k nižší elektromagnetické interferenci nebo EMI. Toto je důležité pro řešení úložiště, která vyžadují, aby vyhovovala FCC a jiným institučním osvědčením. Dnešní některá SATA disková zařízení obsahují SSC, jiná umožňují tuto vlastnost zapnout/vypnout a jiná tuto vlastnost nemají.

Novější SATA (3Gbps SATA) řadiče diskových zařízení mohou využívat standardní technologii zvanou Spread Spectrum Clocking (SSC), která napomáhá redukovat elektronické emise (EMI) u velkých systémů s více zařízeními. Prostředí s jedním zařízením nepotřebují SSC, aby vyhověly požadavkům EMI.

3Gbps znamená zdvojenou rychlost řadiče, což také znamená větší signálový šum a elektromagnetické emise. U mnoha základních desek lze v BIOS nastavení SSC povolit, což může redukovat emise tak, aby vyhověly předpisům.

V prostředí s jedním zařízením není SSC nutné, ale když přidáte dvě nebo více zařízení, která poběží na rychlosti 3Gbps, to je potom příčinou, že se objeví mnoho elektrických poruch (šumů) a v tomto případě je doporučeno použít SSC. Je to mnohem spolehlivější než redukovat datové chyby s pomocí ECC kódu, s jehož pomocí zařízení automaticky opravuje chyby.

Malý počet SATA host řadičů nepodporuje tuto vlastnost SSC standardu. Taktéž RAID řadiče mohou k omezení EMI vyžadovat zapnutí SSC v konfiguraci zařízení, které má SSC implicitně vypnuté.

Vypnutí SSC: Host řadič, který nepodporuje SSC, nedokáže detekovat zařízení, která mají SSC zapnuté. A tedy k vypnutí SSC na zařízení musíte dané zařízení připojit na jiný host řadič, který podporuje SSC, takže na něm lze vypnout SSC. Zařízení, na kterém jste SSC vypnuli, můžete zpětně připojit na původní host řadič.

Zapnutí SSC: Jestliže zařízení má implicitně SSC vypnuté a SSC je vyžadováno pro velké prostředí s více zařízeními, je cílový systém obvykle podporován daným SSC programem. Avšak RAID řadiče mohou stavět bariéru v komunikaci se SATA na HW úrovni, která je nutná k provedení nastavení změny SSC. Jestliže Váš RAID řadič není podporován, potom budete potřebovat standardní SATA systém, na kterém budete schopni přepnout SSC. Pokud je SSC zapnuto, můžete dané zařízení vrátit na puvodní RAID řadič.

Na Internetu je mnoho úvah o problému, který vyplývá z toho, že HBA (Host Bus Adapter) nepodporuje SSC, ačkoliv je požadováno. Výrobci diskových zařízení poskytují zákazníkům speciální programy nebo propojky k vypnutí SSC, čímž zajistí provozuschopnost i na nevyhovujících systémech.

Apple
SeriTek controller/Hitachi hard disks

Díky tomuto problému uživatelé věří, že pevné disky SATA 3Gbps nejsou kompatibilní se SATA 1.5Gbps řadiči. To je chybné, protože technologie je zpětně kompatibilní.


Q9: SATA NCQ / eSATA / xSATA

A9: NCQ: NCQ (Native Command Queuing) debutovalo u několika 1.5Gbps zařízeních jako 'uhlazení' dřívějších CQ návrhů použitých u SCSI zařízení. Když podporovaný řadič vyšle povolené NCQ povely do zařízení, toto zařízení inteligentně seřadí podle důležitosti až 32 těchto povelů před provedením čtení/zápisů. Protože řadič spouští CQ, může je uživatel zapnout/vypnout v operačním systému (např. Device Manager ve Windows XP). Ty aplikace, které mají užitek z více-vláknových vlastností dual-core procesorů a/nebo Hyper-Threading procesorů, by si měly doplnit NCQ pro rychlejší výkon.
Explains Native Command Queing (NCQ) Seagate

eSATA: Jde víceméně o nový návrh kabelu a konektoru než o zásadní změnu. eSATA znamená datové kabely s lepším stíněním a konektory, u nichž je těžší je náhodně vytrhnout nebo zlomit. Napájení externích zařízení je nadále přivedeno odděleně. Tvar eSATA konektorů je obdélníkový místo profilu "L", takže eSATA kabely nebudou chodit uvnitř většiny PC. Stínění, které bylo postačující pro použití uvnitř PC, nebylo dost dobré pro venkovní použití.

xSATA: Tato variace umožňuje použít mnohem delší externí kabel v délce až do 8 metrů.


Q10: Jak mohu zmenšit velikost pevného disku?

A10: Ano. V 'Device List' menu si vyberte daný pevný disk. Zvolte 'SET MAX (HPA) Menu', potom vyberte 'Set Max Address' a stiskněte Enter. Nyní si můžete zadat svoji požadovanou velikost pevného disku. Ta by měla být samozřejmě menší než nativní (maximální) velikost disku. Viz také otázka číslo 1.
Q11: Jak mohu zjistit podporované média formáty CD/DVD zařízení?

A11: V 'Device List' menu vyberte dané CD/DVD zařízení. Vyberte 'Device Information Menu', potom zvolte 'Get Configuration' a stiskněte Enter. Nyní uvidíte seznam profilů, které podporuje dané zařízení.
Q12: Přenosný počítač s Windows Vista má problém se spotřebou energie.

A12: Spotřeba energie může být trochu větší než je očekáváno na přenosném počítači s Windows Vista se SATA pevným diskem, který nepodporuje Host-Initiated Link Power Management (HIPM).
Tento problém může nastat, jestliže SATA pevný disk nepodporuje HIPM. V tomto případě nemůže Vista použít DIPM pro řízení výkonu.

Q13: Host Protected Area (HPA) v BIOSu.

A13: Některé základní desky mají vlastnost HPA přímo zabudovanou v BIOSu. Tato vlastnost umožňuje kopírovat informace z prvního oddílu na pevném disku do skryté HPA oblasti téhož pevného disku, čímž se brání proti útokům virů.
Je-li HPA odstraněna z pevného disku, bude se jevit jako nealokované místo na konci disku.
Např. Gigabyte's Xpress Recovery.

Q14: Hidden Protected Area (hidden partition).

A14: Hidden Protected Area je speciální oblast (hidden partition) (obvykle o velikosti několika GB) umístěná na konci pevného disku. Bývá již předinstalována na pevných discích některých výrobců PC (např. IBM). Pro programy je normálně skryta. Obsahuje veškeré programové vybavení a data potřebná k obnovení předinstalačního stavu PC. Tento skrytý oddíl také obsahuje diagnostické a zálohovací utility. Někteří prodejci používají HPA místo poskytnutí média pro záchranu.
V BIOS Setup Utility je uváděn jako Predesktop Area (předpracovní oblast). Tento skrytý oddíl není HPA oblast.

Q15: Nemohu odstranit Host Protected Area (HPA) na Dell notebooku (Media Direct HPA).

A15: S programem HDAT2 jste udělali první část opravy a zapomněli udělat druhou část.
MBR (Master Boot Record v sektoru 0) u Dell notebooku volá speciální kód z LBA sektoru 3 k obnovení HPA a to kdykoliv při bootování z pevného disku. Aby po odstranění HPA oblasti zůstala tato oblast viditelná, musíte buď přepsat Dell MBR sektor nebo vypnout kód v sektoru 3 (např. přepsáním sektoru 3 binárními nulami.) (hledejte na Google 'dell hpa mediadirect')

Q16: Nemohu přečíst SMART pro pevné disky USB/Firewire.

A16: Vše záleží na tom, jaký čip obsahuje krabička USB/Firewire s diskem. Protokol USB-IDE mezi USB a ATA protokoly by měl podporovat SMART data a správně poslat SMART data přes tato rozhraní. Jestliže neuvidíte SMART menu, potom toto zařízení neumí poslat SMART data.
Podporované bridge čipy: Cypress, JMicron a Oxford.
Např. Western Digital Passport používá Cypress AT2+ USB/ATA interface.

Q17: Western Digital WD5000KS se neroztočí (chyba firmware).

A17: Převzato od Google Notebook.
Jestliže nějaký řadič nebo software povolí volbu "Power-up in Standby" na tomto disku, nemůžete ji vypnout. Jestliže je tento mód jednou zapnut, zařízení vrací konfliktní informace.
Western Digital po telefonu sdělil, že řada zařízení KS není jejich hlavní prioritou pro opravu firmwaru.

Q18: Jak beze ztráty dat převést dynamický disk na základní disk.

A18: Přečtěte si tento návod disk_probe.pdf.

Q19: Pevný disk se neroztočí - PUIS (Power Up In Standby).

A19: The optional Power-Up In Standby (PUIS) feature set allows devices to be powered-up into the Standby power management state to minimize current at power-up and to allow the host to sequence the spin-up of devices.

This optional feature set may be enabled or disabled via the SET FEATURES command or may be enabled by use of a jumper, or both. When enabled by a jumper, this feature set shall not be disabled via the SET FEATURES command.

Once this feature is enabled in a device, the device shall not disable the feature as a result of processing a power-on reset, a hardware reset, or a software reset.

If the device implements this SET FEATURES subcommand and power-up into Standby is enabled, the device shall remain in Standby until the SET FEATURES subcommand is received.

If the device does not implement the SET FEATURES subcommand to spin-up the device after power-up and PUIS is enabled, the device shall spin-up upon receipt of the first command that requires the device to access the media, except the IDENTIFY DEVICE command or the IDENTIFY PACKET DEVICE command.

Řešení pro program HDAT2: jestliže máte disk se zapnutým PUIS (neroztočí se a BIOS jej neumí detekovat) spusťte program s parametrem /W Wake/Spin-up the drive:

HDAT2 /W

Seznam parametrů dostanete spuštěním 'HDAT2 /?' nebo 'HDAT2 /h'.


Q20: Windows support for logical units larger than 2 TB.

A20: Disk devices with more than 2 TB of disk space must be converted to GPT format for all of the disk space to be usable. If the device uses MBR format, the disk space beyond 2 TB will be unusable.
Q21: GUID partition table (GPT) disks.

A21: A GPT disk uses the GUID partition table (GPT) disk partitioning system. A GPT disk offers these benefits:
 • Allows up to 128 primary partitions. (MBR disks can support up to four primary partitions and an infinite number of partitions inside an extended partition.)
 • Allows a much larger volume size - greater than 2 TB, which is the limit for MBR disks.
 • Provides greater reliability due to replication and cyclical redundancy check (CRC) protection of the partition table.
 • Can be used as a storage volume on all x64-based platforms, including platforms running Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Windows Server 2003 SP1 also enables support for GPT in x86 versions of the Windows Server 2003 family.
 • Notes:
  Unlike Windows support for the Intel Itanium platform, Windows x64 Edition and Windows Server 2003 SP1 operating systems support the use of GPT drives only as data volumes. Because the x64 and x86 architectures do not provide support for an EFI boot partition, you cannot use a GPT drive to boot an x64-based computer or an x86-based computer with a legacy BIOS. Therefore, computers running these operating systems must be equipped with more than one physical driver to allow the use of the GPT disk format.

  On Intel Itanium platforms, Windows supports the use of GPT drives as boot drives or data volumes.

  You can convert only empty, unpartitioned disks (raw drives or empty MBR drives) to the GPT format. To convert a volume that contains data, you must first manually delete the partition.
  GPT is part of the EFI specification.

  Extensible Firmware Interface (EFI) describes an interface between the operating system and the platform firmware.

  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) http://www.uefi.org/
  UEFI computers require at least three GPT partitions:
  1. An EFI system partition (ESP) to store the boot applications and other related information (EFI drivers). Windows does not assign a driver letter to the ESP. This partition should not be used for any user or application data files.
  2. A Microsoft reserved (MSR) partition, which must be located between the ESP and the Windows operating system partitions.
  3. A Windows system partition.


  Q22: Physical/Logical sector size 512 bytes or 4096 bytes (8*512 = 4 KB).

  A22: Starting in December 2009, hard disk manufacturers began introducing disks that use 4096-byte sectors rather than the more common 512-byte sectors. Although this change is masked by firmware that breaks the 4096-byte physical sectors into 512-byte logical sectors for the benefit of the operating system, the use of larger physical sectors has implications for disk layout and system performance.

  (eg. "Advanced Format Technology" from Western Digital)

  The physical medium is organized in 4 KB sectors but the firmware on the drive will present it as if the drive is composed of 512 byte sectors thus making the drive behave as before, so if the driver asks the hard drive to read 64 sectors from LBA 2048, the firmware will translate it and read 8 4 KB sectors from hardware sector 256. As a result, the hard drive now has two sector sizes - the physical one which the physical media is actually organized in, and the logical one which the firmware presents to the outside world.

  Some of the existing BIOSs and/or drivers can't cope with drives which report 4 KB physical sector size. To work around this, some drive models lie that its physical sector size is 512 bytes when the actual configuration is 4 KB without offsetting.

  Therefore the information about sector size from ATA IDENTIFY DEVICE command returns an incorrect value (eg. WD, Samsung).


  Q23: Chyba Page Fault při startu programu.

  A23: Když startuje program HDAT2, můžete obdržet následující chybu:

  Page Fault cr2=00400000 at eip=419; flags=3206 Eax=00000300 ebx=00330021 ecx=000000a6 edx=bfeb00bf esi=00000000 edi=00000000 Ebp=00000001 esp=00003ffa cs=87 ds=bf es=b7 fs=0 gs=0 ss=a7 error=0006

  V tomto případě musíte použít jiný DPMI server HDPMI32.EXE.

  Jestliže používáte distribuční verzi z webu HDAT2, místo HDAT2 napište HDAT2x. Tím se načte DPMI server HDPMI32, spustí HDAT2 a potom uvolní HDPMI32 z paměti.

  Jestliže používáte jinou verzi nebo pouze samotný EXE soubor na např. USB zařízení, musíte si stáhnout soubor HDPMI32.EXE, nakopírovat jej na Vaše boot medium a spustit tyto povely:

  hdpmi32 -r
  hdat2
  hdpmi32 -u

  Pro nápovědu zadejte 'hdpmi32 -?'.

  License: HDPMI is part of the HX DOS extender runtime, which is freeware. It may be used for any purpose.